پنجمی ها

کلاس پنجم مدرسه شهید ملک حسینی دژکرد

پنجمی ها

کلاس پنجم مدرسه شهید ملک حسینی دژکرد

  • ۰
  • ۰

برنامه سالانه 95-94

مولف: فاطمه گودرزی  
4

تقویم اجرایی مدرسه شهید شرافت سال تحصیلی 94-95

هفته

ماه

اول

دوم

سوم

 

شهریور

1-تشکیل ستادبازگشایی مدرسه

2-تشکیل جلسه خودارزیابی

3-بررسی ثبت نام دانش آموزان

4-تشکیل جلسه کمیته کاری

5-آماده سازی محیط فیزیکی آموزشگاه

6-درخواست کتب درسی

7-برگزاری امتحانات شهریور

8-تزئین کلاسهای اول ومنظم کردن کتابخانه ، نمازخانه،آزمایشگاه

9-تعمیر سیستم نوری

10-تهیه امکانات مراسم صبحگاهی

11-تشکیل اولین جلسه شورای دبیران جهت کلاس بندی وانتخاب نماینده دبیران

12-تصویب برنامه یکساله درشورای مدرسه

 

مهر

1-برگزاری جشن بازگشایی مدرسه

2-گرامیداشت هفته دفاع مقدس

3-مراسم پرچم

4-تشکیل جلسات شورای مدرسه

5-ارائه برنامه هفتگی به دانش آموزان درروزهای اولیه مهر

6-انتخابات اعضای انجمن وبرگزاری مراسم هفته پیوند

7-پلمپ دفتر امتحانات

8-بستن قراردادارزشیابی وارسال فرمهای ارزشیابی سال قبل

9-انجام فعالیتهای تربیتی واجتماعی دانش آموزان ارقبیل تشکیل واحدهای دانش آموزیوهلال احمر

10-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء

11-برگزاری نماز جماعت

12-انجام رحهای شور سبز

 

آبان

1-آماده سازی دفتر آمار جهت بررسی وممهور نمودن توسط اداره 2-تکمیل پرونده دانش آموزان وهمکاران 3-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران 4-تشکیل جلسات شورای آموزشگاهها 4-انجام مناسبتها ی مذهبی وایام ا...

5-برگزاری نماز جماعت 6-برگزاری پایه وارتباط با اولیا75-انجام فعالیتهای پرورشی ،تربیتی ،اجتماعی  8-برگزاری مراسم روز دانش آموز وبسیج دانش آموزی

9-آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان وخانواده ها 10-برگزاری امتحان ماهانه 11-استفاده بچه ها از آزمایشگاه واتاق سمعی وبصری طبق برنامه تنظیم شده 12-خرید جایزه بانک جوائز

 

آذر

1-اعلام نمرات ارزشیابی مستمر به اولیاء

2-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران

3-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

4-برگزاری مراسم نماز جماعت

5-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء

6-برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی وعملی بچه ها 7-شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی وغیرفعال درسی

8-خرید وسایل آموزش وپرورشی

9-معاینه چشم وگوش ودندان بچه ها توسط دکتر

10-تکثیر سوالات امتحانت میان نوبت اول وبرگزاری امتحانات میان نوبت اول

11-راه اندازی سیست حرارتی مدرسه

12-برگزاری اردوی دانش آموزی

 

دی

1-آماده کردن لیست نمرات امتحانات نوبت اول وتحویل آن به همکاران

2-تشکیل جلسه توجیهی برای اولیاء دررابطه با امتحانات

3-تشکیل نمایشگاه دست آوردهه ووسایل دست ساز دانش آموزان وهمکاران درمدرسه وارسال منتخبین به اداره

4-بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران

5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

6-برگزاری مراسم نمازجماعت

7-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء

8-تایپ وتکثیر سئوالات نوبت اول وبرگزاری امتحانات نوبت اول

9-دعوت از استاد جهت آموزش خانواده

10-برطرف کردن مشکلات عمومی مدرسه برحسب نیاز

11-برگزاری مناسبتها وایام ا...

12-ارسال برنامه امتحانی نوبت اول به اداره

 

بهمن

1-برنامه ریزی برای برگزاری مراسم ایام ا...دهه فجر

2-برگزاری مراسم دهه مبارکه فجر وپیروزی انقلاب اسلامی

3-فراهم نمودن مقدمات لازم برای درختکاری درمدرسه

4-اعلام نتایج امتحانات نوبت اول ودعوت از اولیاء جهت گرفتن  کارنامه

5-تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول وعلت یابی وچاره جویی برای جبران افت تحصیلی

6-ارسال نمونه سئوالات نوبت اول به اداره

7- دادن جایزه به دانش آموزان موفق وتلاشگر درنوبت اول

8-برگزاری اردوی دانش آموزی

9- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

10-برگزاری مراسم نمازجماعت

11-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء

12- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران

 

اسفند

1-ارسال فرمهای تکمیل شده نقل وانتقالات برون منطقه ای

2-اجرای مراسم روز درختکاری

3-تسویه حساب مالی با اداره وتنظیم تراز عملکرد

4- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران

5-شرکت دانش آموزان درجشن نیکوکاری

6-تمهیدات لازم به منظور حفاظت اموال مدرسه درتعطیلات عیدنوروز

7- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

8-برگزاری مراسم نمازجماعت

9--برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء

10-کمک به ایتام وبی بضاعتها

11-گرامیداشت روز امورتربیتی وتجلیل از مربی تربیتی

12-برگزاری مراسم های مذهبی ومناسبتها وایام ا...

 

فروردین

   

1-بررسی پیکهای بهاری و اهداء جوایز به برترین آنها 2-برگزاری هفته بهداشت جهانی و انجام مناسبتهای آن 3-تشکیل جلسات شوراهای اموزشگاه

4-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران

5-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء 6-برگزاری مراسم نماز جماعت

 

اردیبهشت

1-برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم

2-ارسال فرمهای تکمیل شده و انتقالات درون منطقه ای

3-تنظیم و ارسال سازمان اولیه مدرسه در سال تحصیلی اینده

4-اعلام برنامه امتحانات پایانی به دانش آموزان

5-ارسال برنامه امتحانات داخلی به اداره

6-ثبت نام دانش آموزان پایه اول بر اساس دستور العمل ها

7-تنظیم لیست نمرات ارزشیابی مستمر

8-تکثیر سوالات و برگزاری امتحانات میان نوبت دوم و امتحانات شفاهی نوبت دوم

9-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران

10-تشکیل جلسات شوراهای اموزشگاه

11-برگزاری مراسم نماز جماعت

12-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء

 

خرداد

1-اعلان ساعت کار وروز فعالیت آموزشگاه درتابستان به اولیاء ودانش اموزان واداره

2-اجرای طرح خودارزیابی ازکاریکساله دبیران وتمامی فعالیتهای آموزشگاه

3-تکثیر سوالات امتحانی وبرگزاری امتحانات نوبت دوم

4-رسیدگی به اعتراضات امتحانات واعلام نتیجه قطعی

5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

6-ارسال نتیجه امتحانات نوبت دوم با دیسکت به اداره

7-رسم نمودار درصد قبولی ومردودی

8-الصاق کلیه اعلامیه های ثبت نام از اداره درمعرض دید عموم

9-ارسال گزارش سه ماهه سوم به اداره

10-اجرای طرح شورسبز

11-تهیه کروکی ثبت نام وهماهنگی با مدیران مدارس همجوار

 

تیر

1-الصاق تمبرکارنامه های قبولی

2-بایگانی اوراق امتحانی وبخشنامه ها

3-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید

4-تنظیم وتکمیل لیستهای امتحانی

5-توجه واقدام درجهت زیبا سازی عمومی مدرسه ورنگ آمیزی وانجام تعمیرات

6-تجهیز فضاها از نظر گرمایشی وسرمایشی

7-تشکیل جلسه پروژه مهر.

   

مردا د

1-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید

2-سازماندهی فضاها واتاقهای آموزشگاه برای سال جدید

3-بررسی وکنترل تدریجی مدارک ثبت نام شدگان

4-تجهیز آموزشگاه به امکانات ایمنی

5-تنظیم ارسال تراز مالی به اداره

6-بررسی وضعیت سازمان مدرسه واقدام لازم جهت تأمین نیروی موردنیاز

7-کنترل وبررسی وضعیت اموال مدرسه

8-تشکیل جلسات ستادبازگشایی وشورای مدرسه

9-برنامه ریزی برای اجرای امتحانات شهریورماه ودادن برنامه به دانش آموزان  تجدیدی

10-اجرای امتحانات شهریور ودادن نتیجه آنها وارسال نتیجه به اداره آموزش وپرورش .

 
 

منبع: http://highsch-sherafat13.ir

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی